1, 5 lt ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır.

İçerik Oran (ppm)
Suda Çözünür Bor %2

 

Kültür Bitkisi Kullanım Dozu
Meyve Ağaçları ve Bağ 80-100 ml/100lt
Sebze ve Tarla Bitkilerinde 100 ml/da
Çicek ve Süs Bitkilerinde 80-100 ml/100lt