1, 5, 20 LT ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır

İçerik Oran (ppm)
Toplam Organik Madde %15
Alginik Asit %1,5
Suda Çözünür PotasyumOksit (K2O) %3
Alganik Asit %0,5
PH Aralığı 7-9

 

Meyve ve Bağlarda100-150 ml/100lt su

Kültür Bitkisi Kullanım Dozu
Sebze ve Tarla Bitkileri 100-150 ml/da
Bağ ve Meyve Ağaçlarında 100-150 ml/100lt
Süs Bitkilerinde 100-150 ml/da