1 kg, 5 kg ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır

İçerik Oran (ppm)
Organik Madde %50
Serbest Amino Asit %16
Organik Karbon %15
Organik Azot %6

 

Kültür Bitkisi Kullanım Oranı
Meyve Ağaçları ve Bağ 40-60 gr/Da
Sebze ve Tarla Bitkilerinde 40-60 gr/Da
Çiçek ve Süs Bitkilerinde 40-60 gr/Da