Ürün Özellikleri

 

  • Sargossum sp, Ascophyllum sp, Laminaria sp deniz yosunlarını içermektedir.
  • Yüksek oranda doğal sitokin ve giberellin içerir.
  • Sofralık üzümde sivri ve iri tane.
  • Salkımlarda ideal pançak açımı.
  • Sebzelerde maksimum verim. Meyvelerde istenilen irilik.
  • Pamuk kozalarında istenilen irilik.

 

1 lt ambalaj seçeneği ile satılmaktadır

İçerik Oran (ppm)
Toplam Organik Madde %20
Alginik Asit %4
Gibberellic Asit <100ppm
Suda Çözünür Potasyum (K) %1,6

 

Kültür Bitkisi Kullanım Dozu
Sebzelerde 100-150ml/100lt
Bağ ve Meyve Ağaçlarında 100-150ml/100lt
Çiçek ve Süs Bitkilerinde 50-75 ml/100lt
Tarla Bitkileri 75-100cc/Da