5 lt, 20 lt ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır

İçerik Oran (ppm)
Organik Madde %40
Toplam Azot %3
Organik Azot %1.5
Suda Çözünür Potasyum Oksit %4

 

Kültür Bitkisi Yapraktan Damlamadan
Meyve Ağaçları ve Bağ 150-200 ml / 100lt 1-1.5 lt / da
Sebze ve Tarla Bitkilerinde 150-600 ml / da 1-1.5 lt / da
Çiçek ve Süs Bitkilerinde 150-600 ml / da 1-1.5 lt / da