5 lt, 20 lt ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır

İçerik Oran (ppm)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %25
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) %42

 

Kültür Bitkisi Damlamadan
Meyve Ağaçları ve Bağ 1-3 lt / da
Sebze ve Tarla Bitkilerinde 2-3 lt / da
Çiçek ve Süs Bitkilerinde 1-3 lt / da