5 lt, 10 lt, 20 lt ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır

İçerik Oran (ppm)
Organik Madde %35
Organik Karbon %16
Suda Çözünür Potasyum Oksit %4
Toplam Azot %2

 

Kültür Bitkisi Yapraktan Damlamadan
Meyve Ağaçları ve Bağ 200-400ml/100lt 2-4 lt / da
Sebze ve Tarla Bitkilerinde 200-400ml/Da 2-4 lt / da
Çiçek ve Süs Bitkilerinde 200-400ml/100lt 2-4 lt / da