Ürün Özellikleri

 

  • Toprak pH sını düşürür.
  • Köklendirici etkisi vardır.
  • İçeriğindeki azot ve fosfor ile beslemeye katkıda bulunur.
  • Tıkanma yapmaz. Damlama sistemindeki kireci çözer.
  • Yüksek pH nedeniyle alınamayan besin elementlerinin alınmasını sağlar.2lt/Da dozunda pH 8’den 7.5’a indirger.

5 lt, 20 lt ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır

İçerik Oran (ppm)
Organik Madde %40
Toplam Azot %3
Fosfor %15
SKükürt Tri oksit (SO3) %40

 

Kültür Bitkisi Kullanım Dozu
Meyve Ağaçları ve Bağ 1.5-2 lt/Da
Sebze ve Tarla Bitkilerinde 1.5-2 lt/Da
Çiçek ve Süs Bitkilerinde 1.5-2 lt/Da