20 lt ambalaj seçeneği ile satılmaktadır.

İçerik Oran (ppm)
Toplam Azot %27
Amonyum Azotu %7,5
Nitrat Azotu %5,5
Üre Azotu %14
Suda Çözünür Bor (B) %1

 

 

Kültür Bitkisi Kullanım Dozu
Meyve Ağaçları ve Bağ 250-300ml/100lt
Sebze ve Tarla Bitkilerinde 250-300ml/da
Çicek ve Süs Bitkilerinde 250-300ml/100lt
Damlamadan 1,5 – 2 lt/da