Ürün Özellikleri

 

  • Çiçeklenme ve meyve tutumu uyarıcısı.
  • Çiçeklenme kalitesini ve miktarını arttırır.
  • Meyve tutumunda artış.
  • Sınırlayıcı ve zor çiçeklenme durumlarında çok etkilidir. Sorunlu meyvecilik çeşitleri için uygundur.

CROPS FRUITSET, özellikle çiçeklenme ve meyve tutumu süreçlerini teşvik etmek için geliştirilmiş son derece teknik bir üründür.
Meyve tutumu veya her ikisi için zorlukların olduğu durumlarda, çiçeklenmenin sınırlayıcı bir faktör olduğu ürünler için uygundur.

Fosfor, bor, molibden ve çinko arasındaki özel denge, çiçek sayısındaki artışın, çiçek kalitesinin ve meyve ortamının nedenidir. Bu etki, diğer uyarıcı maddelerin varlığı ile de artar. Çiçeklenme yeteneğinin ışık eksikliği ile sınırlı olduğu sera kış bahçesi bitkilerinde CROPS FRUITSET’i kullanmanızı öneririz. Ayrıca zeytin ağaçlarında,

özellikle çok yüksek üretimden bir yıl sonra ve çeşitlerin çiçeklenme güçlüğü çektiği meyve ve narenciye ağaçlarında kullanılmasını öneririz.

1 kg ambalaj seçeneği ile satılmaktadır.

İçerik Oran (ppm)
Toplam Azot %7
Amonyum Azotu %7
Suda Çözünür Fosfopenta Oksit %36
Suda Çözünür Bor %3
Suda Çözünür Mangan (Mn) %2
Suda Çözünür Molibden %2
Suda Çözünür Çinko %2

 

Kültür Bitkisi Kullanım Dozu
Meyve Ağaçları ve Bağ 150-300 ml/100lt
Sebze ve Tarla Bitkilerinde 150-300 ml/da
Çicek ve Süs Bitkilerinde 150-300 ml/100lt