Ürün Özellikleri

Haifa DKP™’nin faydaları

  • Nutrigasyon ™ programlarında ekstra esneklik
  • Sulu çözelti içinde alkalin reaksiyonu
  • Asidik topraklarda bitki beslenmesini arttırır
  • Çok çeşitli ürünler için uygundur
  • Son derece çözünür ve saf, tüm sulama ve püskürtme sistemlerinde kullanım için güvenli
  • Kalsiyum ve magnezyum içerenler hariç suda çözünür tüm gübrelerle karıştırılabilir

Damla sulama ve yaprak uygulamaları için suda tamamen çözünür asidik olmayan PK gübresi

Toprak pH’ı, bir dizi kimyasal işlemi etkilediğinden dolayı topraklarda önemli bir değişkendir. Bitkinin bakış açısından, esas olarak besin maddelerinin toprak çözeltisindeki kimyasal formlarını kontrol ederek kullanılabilirliğini etkiler. Çoğu bitki için optimum pH aralığı 5.5 ila 7.0 arasında olmakla birlikte, asidik toprakların düşük pH ile işlenirse bu bitki yetiştirme ortamıyla ilgili zorluklar da göz önünde bulundurmalıdır.

Haifa DKP ™, sağlam P-K beslenmesini topraktaki alkali reaksiyonu ile birleştirir. Haifa DKP ™, asidik toprak koşulları hakkında endişe duyan ve yüksek saflık seviyesine sahip yüksek oranda çözünür bir gübre arayan yetiştiriciler için optimum bir çözüm sunar.

Yüksek suda çözünürlük, düşük sodyum ve klorür içeriği Haifa DKP ™ ‘yi, temel olarak ürün yetiştirme döngüsünün son aşamalarında Nutrigasyon ™ (fertigasyon) için en uygun gübre haline getirir. Kuru madde üretimini, bitki gelişimini kolaylaştırır ve bitki vejetatif gelişimi sınırlarken veya önlerken Briks derecelerini arttırır.

Oldukça saf olan Haifa DKP ™ sera bitkilerine ve hidroponiklere mükemmel uyum sağlar. Ek olarak, Haifa DKP ™ yaprak beslenmesi için mükemmel bir bitki besleme kaynağı olarak kullanılabilir.
Potasyum Nitrat, Üre ve Mono Potasyum Fosfat. P2O5 ve K2O, suda ve nötr amonyum sitratta tamamen çözünür. Mikro elementler için kullanılan hammaddeler, Boron, Molibden ve şelatlı (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu tuzlarıdır.

2, 5 ve 10 kg ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır.

Alınabilir fosfor (P205) 41% (18% P)
Çözünür Potas (K20) 54% (44.8% K)
Fiziksel durumu Solid
pH 1% 8.5-9.5
Çözünürlük 160g/100g su (20oC (68oF))