İçerik Oran (ppm)
Toplam Azot (N) %9
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) %10
Toplam Magnezyum Oksit(MgO) %5

 

Kültür Bitkisi Kullanım Dozu
Sebzelerde ve Tarla Bitkilerinde 250-300 ml/da
Bağ ve Meyve Ağaçlarında 250-300 ml/100lt
Süs Bitkilerinde 250-300 ml/100lt