2, 5 ve 10 kg ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır.

İçerik Oran Mikroelement Oran (ppm)
Toplam Azot (N) 8% Demir (Fe)* 1000
Amonyak Azotu(N-NH4) 5.1% Mangan (Mn)* 500
Üre Azotu (N-NH2) 2.9% Bor (B) 200
Fosfor pentaoksit(P2O5) 52% Çinko (Zn)* 150
Suda çözünür Potasyum oksit( K2O) 17% Bakır (Cu)* 110
Molibden (Mo) 70
* EDTA