2, 5 ve 10 kg ambalaj seçenekleri ile satılmaktadır.

İçerik Oran Mikroelement Oran
(ppm)
Toplam Azot ( N) 21% Demir (Fe)* 1300
Nitrojen Azotu (N-NO3) 2.1% Mangan (Mn)* 600
Üre Azotu (N-NH2) 17.9% Bor (B) 200
Fosfor Pentaoksit (P2O5) 21% Çinko (Zn)* 180
Suda çözünebilir Potasyum oksit (K2O) 21% Bakır (Cu)* 130
Molibden (Mo) 80
* EDTA-Şelatlı